Dr. Kásler Miklós

Az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójának hivatalos és magánéleti kapcsolata is van a z egyik határon túli gyönyörű történelmi vidékkel, Erdéllyel. A hivatalos, hogy onkológusok továbbképzésében működik együtt az Országos Onkológiai Intézet és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. Olyannyira, hogy a két intézet között kialakult együttműködés mentén indulhatott be a marosvásárhelyi egyetemen az onkológiai doktori képzés. A magánéletiről pedig Kásler Miklós így mesél:

- Édesapám Kolozsváron végzett 44-ben. A Kolozsvári Egyetem története visszanyúlik egészen 1578-ig, amikor is Báthori István – már, mint lengyel király és Litvánia nagyfejedelme - megalapította a Vilniusi Egyetemet és egy évre rá a kolozsvárit. Mind a kettő megkapta a pápai bullát. Ferenc József idején újraalakítás történt, hiszen volt jogfolytonosság a kollégium révén, tehát ez újjászervezés és nem alapítás. A második bécsi döntés után Magyarországhoz került, ismét a Ferenc József Tudományegyetem nevet viselte, aztán 45 után Bábes-Bólyai Egyetemmé keresztelték. Victor Bábes - román orvos - idősebb Jancsó Miklós belgyógyász professzornak volt 1918 előtt az egyik tanársegédje, és a két háború között ő örökölte a Jancsó tanszéket.
48-49 körül létrehozták a kolozsvári egyetem magyar nyelvű orvosi fakultásaként a marosvásárhelyi orvostudományi és gyógyszerészei egyetemet, akkor még 100 % volt a magyar tanári kar, és a hallgatók döntő többsége is magyar volt, aztán ez az arány kezdett változni. Most az oktatóknak kb. 1/3- a magyar, és a hallgatóknak is kevesebb, mint a fele. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar oktatói-kutatói utánpótlás biztosítva legyen a Marosvásárhelyi Egyetemen. Nem írja elő semmiféle törvény, hogy 1/3 alatt kéne lenni a magyar oktatói kar létszámának, sőt, még egyszer mondom, annak idején magyar nyelvű egyetemként hozták létre.
Egyébként mindenben alkalmazkodunk ahhoz, amit az ottaniak kérnek. Nem mi diktáljuk a feltételeket, hanem mi próbálunk az ő kívánságaiknak, érdekeiknek megfelelően részt venni a munkában. Mi mindig ugyanazt képviseljük, mindig az az iránymutató számunkra, amit az ottani magyar oktatói kar kér. Kiváló a szellemiségük: a régi magyar, a klasszikus, az értékőrző!

2005 körül kezdődött az együttműködés a marosvásárhelyiekkel. 9 esztendő alatt bizonyára rengeteg élményben lehetett részed.
- Nagyon sok szép emléket gyűjtöttem, többek között, amikor ezen események miatt 2010-ben az egyetem díszdoktorává avattak. Akkor arról beszéltem, hogy az itteni, meg az ottani magyarok mennyire egymásra utaltak, hogy Erdély mit jelent a magyar kultúra számára, hogy a magyar történelemben, a magyar tudományban milyen szerepe volt, de ott született meg a román irodalom is. A románok is nagyon sok mindent köszönhettek Erdélynek, illetve annak a lehetőségnek, hogy ott éltek, és hogy békében élhettek ott 1918-ig. Rengetegen hallgatták, volt olyan is, akink a könnye potyogott, mert ilyenek nem hangozhattak el régebben.
Nekem Marosvásárhely két dolgot jelent. Bólyait jelenti, az abszolút realitást, az egzakt tudományokat világszínvonalon, és Sütő Andrást, aki a transzcendentálist fejezi ki számomra, és ő is eggyé vált Marosvásárhellyel. Ez az a város, ahol a reális és a transzcendentális a létező legmagasabb szinten ötvöződik, és ezt a tradíciót kéne fönntartani, ápolni, őrizni, segíteni.
Ezért is veszek részt szívesen „Az év praxisa a Kárpát medencében „zsűrijében immáron negyedszer. Hiszen ez a pályázat óvja a szép magyar nyelvet a határon túli régiókban, ugyanakkor azt is kiemelném, hogy a magyar orvosokat ilyen formában is együtt lehet tartani és a köztük lévő kapcsolatokat elmélyíteni. Az orvos-beteg bizalom erősítéséről se feledkezzünk meg!  Azért megy orvosnak valaki, mert adni akar, cserébe pedig megkapja a beteg bizalmát, aki rábízza az életét. Ezt a bizalmat kell visszaadni a betegnek. Mi meg egy évben egyszer boldogan díjazzuk az Év Praxisa kitüntető címmel.

B. Király Györgyi

77 Elektronika Kft

BERLIN-CHEMIE

Pharme Nord

www.springmed.hu

Weborvos szerkesztősége

Kor Kontroll Tarsaság

más rádió

Felvidek.ma

Erélyma

Udvarhely